BAYMAK, BAYMAK ÜRÜNLERİ, KOMBİ, BAYMAK TAMİR, DOĞALGAZ, SERVİS, BES, BAYMAK BAYİLERİ, HİZMET, BAYMAK İLETİŞİM, ISITMA ÜRÜNLERİ, SOĞUTMA ÜRÜNLERİ, SU ISITICILARI, YENİLEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ, SU TEKNOLOJİLERİ

Menu

hakkımızda

ÇEVRE ve ENERJİ POLİTİKASI

ÇEVRE ve ENERJİ POLİTİKASI

Isıtma-Soğutma sektöründe yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren BAYMAK A.Ş olarak; yeni nesillere daha yaşanabilir ve sürdürebilir bir dünya bırakabilmek için ürettiğimiz ürünlerin tasarımından, tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçte; çevre ve enerji ile ilgili uymakla yükümlü olduğumuz uygulanabilir yasal ve diğer şartlara uyarak;

  • Çevreye olan duyarlılığımızdan ödün vermeden çevre kirliliğini azaltmaya yönelik çalışmalarda bulunmayı ve enerji performansımızı sürekli arttırmayı,
  • Üretimden kaynaklı çevresel etkileri azaltmak için teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeyi,
  • Çevre bilincinin ve enerji verimliliği farkındalığının artırılması amacı ile eğitimler düzenlemeyi,
  • Geri dönüştürülebilir, enerji verimliliği sağlayan ürünleri / hizmetleri satın almayı,
  • Çevre dostu teknolojiler kullanılarak, hammadde kullanımının azaltılmasını, üretimde enerji verimliliği sağlayarak enerji verimli ürünler üretmeyi,
  • Atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanımını, çevreye duyarlı yöntemler kullanılarak bertarafını sağlamayı,
  • Üretimden ve düzenli faaliyetlerden kaynaklanan karbon salınımının azaltılması için önlemler almayı,
  • Çevre ve Enerji yönetim süreçleriyle ilgili tüm bilginin kurum içine ve dışında tüm paydaşlar ile paylaşımının garanti altına almayı
  • Çevre ve Enerji yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek güncellemeyi ve sürekli geliştirmeyi,
  • Çevre ve Enerji İçin belirlenmiş olan hedefler ve amaçlara ulaşmak için gerekli olan tüm bilgi ve kaynakların sağlanacağını,

Taahhüt ederiz,

Ali Ender ÇOLAK

Genel Müdür