BAYMAK, BAYMAK ÜRÜNLERİ, KOMBİ, BAYMAK TAMİR, DOĞALGAZ, SERVİS, BES, BAYMAK BAYİLERİ, HİZMET, BAYMAK İLETİŞİM, ISITMA ÜRÜNLERİ, SOĞUTMA ÜRÜNLERİ, SU ISITICILARI, YENİLEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ, SU TEKNOLOJİLERİ

Menu

hakkımızda

ÇEVRE ve ENERJİ POLİTİKASI

ÇEVRE ve ENERJİ POLİTİKASI

Baymak, Isıtma-Soğutma sektöründe yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren, hızlı büyüme ve değişim dinamizmine sahip olan, bu alanda Türkiye’nin önde gelen firmalarından biridir. Baymak, yeni nesillere daha yaşanabilir ve sürdürebilir bir dünya bırakabilmek için ürettiği ürünlerin tasarımından, tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçte; çevre ve enerji ile ilgili uymakla yükümlü olduğumuz uygulanabilir yasal ve diğer şartlara uyarak;

 • Çevreye olan duyarlılığımızdan ödün vermeden çevre kirliliğini azaltmaya yönelik çalışmalarda bulunmayı ve enerji performansımızı sürekli arttırmayı,
 • Üretimden kaynaklı çevresel etkileri azaltmak için teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeyi,
 • Çevre bilincinin ve enerji verimliliği farkındalığının artırılması amacı ile eğitimler düzenlemeyi,
 • Geri dönüştürülebilir, enerji verimliliği sağlayan ürünleri / hizmetleri satın almayı,
 • Enerji performansının iyileştirilmesine yönelik yatırımlar ve tasarımlar yapmayı,
 • Çevre dostu teknolojiler  kullanılarak, hammadde kullanımının azaltılmasını, üretimde enerji verimliliği sağlayarak enerji verimli ürünler üretmeyi,
 • Atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanımını, çevreye duyarlı yöntemler kullanılarak bertarafını sağlamayı,
 • Üretimden ve düzenli faaliyetlerden kaynaklanan karbon salınımının azaltılması için önlemler almayı,
 • Çevre ve Enerji yönetim süreçleriyle ilgili tüm bilginin kurum içinde ve dışında tüm paydaşlar ile paylaşımının garanti altına almayı,
 • Çevre ve Enerji yönetim sistemleri kapsamında amaç ve hedefleri belirlemeyi, bunlara ulaşmak için gerekli olan tüm bilgi ve kaynakların sağlamayı,
 • Çevre ve Enerji yönetim sistemlerini dokümante etmeyi, uygulamayı, düzenli olarak gözden geçirerek güncellemeyi ve sürekli geliştirmeyi,

Taahhüt ederiz,

Ali Ender ÇOLAK

Genel Müdür