BAYMAK, BAYMAK ÜRÜNLERİ, KOMBİ, BAYMAK TAMİR, DOĞALGAZ, SERVİS, BES, BAYMAK BAYİLERİ, HİZMET, BAYMAK İLETİŞİM, ISITMA ÜRÜNLERİ, SOĞUTMA ÜRÜNLERİ, SU ISITICILARI, YENİLEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ, SU TEKNOLOJİLERİ

Menu

hakkımızda

ISG Politikamız

#


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Baymak, Isıtma-Soğutma sektöründe yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren, hızlı büyüme ve değişim dinamizmine sahip olan, bu alanda Türkiye’nin önde gelen firmalarından biridir. Baymak, insana ve çevreye olan hassasiyeti ile İş Sağlığı ve Güvenliği politikası ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmayı ilke edinmiştir.

  • İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi ve kendi kuruluşumuza ait şartları yerine getirmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimiz kapsamında hedefler belirlemeyi ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek iş kazaları ve meslek hastalıkları doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketlerin olası kaza risklerini tespit ederek ortadan kaldırmayı, bu amaçla her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı,
  • İnsan ve çevre sağlığına zarar verecek her türlü riski belirleyerek önleyici çalışmalar ile kabul edilebilir seviyeye indirerek yaralanmaların ve sağlık bozulmalarını azaltmayı ve İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli iyileştirmeyi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda tüm çalışanlara eğitim verilmesini ve tedarikçilerin bilinçlendirilmesini sağlamayı,
  • Geri dönüşü mümkün olmayan insan hayatının korunması konusundaki hassasiyetimizle çalışan odaklı sürekli iyileştirme ile motivasyon ve konsantrasyonu arttırmayı,
  • İşyerinde hizmet veren taşeron, yüklenici ve ziyaretçilerin BAYMAK A.Ş‘nin koymuş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymalarını sağlamayı,
  • Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde yürüttüğümüz iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin dokümante etmeyi, uygulamayı ve sürekliliğini sağlamayı,
  • Tüm ilgili taraflar tarafından ulaşılabilir olmayı,

Taahhüt ederiz,

Ali Ender ÇOLAK

Genel Müdür