------------- MAIN ----------------- -->

Değer zinciri, bir işletmenin müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için, tedarikçilerden başlayarak üretim, pazarlama ve dağıtıma kadar uzayan değer yaratma sürecini ifade eder.