------------- MAIN ----------------- -->

Doğal sermaye, bir insan nüfusunun sosyoekonomik faaliyetini sürdüren, ekosistem hizmetleri üreten varlıklar kümesidir. Doğal sermaye, zaman içinde doğal mal ve hizmet akışı oluşturan stoktan oluşur. Bu doğal stok; bir bölgedeki mineral-enerji rezervleri, bitki ve hayvan çeşitliliği, toprak verimliliği, tatlı su mevcudiyeti, hava kalitesi gibi doğal kaynaklar ve çevresel varlıkları kapsar.