------------- MAIN ----------------- -->

Doğal Kaynakların Özelleştirilmesi

Çevreyi ekonomik alana dahil ederek, ona ekonomik değer kazandıran bir koruma yaklaşımı.