------------- MAIN ----------------- -->

Döngüsel ekonomi, mevcut malzeme ve ürünleri mümkün olduğunca uzun süreli olarak, yeniden kullanmayı, onarmayı, yenilemeyi ve geri dönüştürmeyi içeren bir üretim ve tüketim modelidir. Bu sayede, atık oluşumunu en aza indirirken, ürünlerin yaşam döngüsünü uzatır. Lineer ekonomi “al-yap-at” sistemini takip ederken; döngüsel ekonomi azalt, tekrar kullan ve geri dönüştür ilkelerine dayanır.

Paylaş

DESTEK HATTI

sticky-logo