------------- MAIN ----------------- -->

Sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik sınırları içinde faaliyet göstermeye yönelik, halka şeklinde bir diyagramla temsil edilen ekonomik teoridir.