POLİTİKALARIMIZ

01.

KALİTE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, konulan hedefleri destekler doğrultuda oluşturulmuş olup sürekli iyileştirilmesi ve denetlenmesi sağlanmaktadır.

 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken mevcut mevzuata ve standartlara uyarak son kullanıcı ve paydaşların memnuniyetini sağlamayı
 • Geliştirdiği yeni iş modelleri sayesinde hizmette farklılık yaratarak her zaman pazarı yönlendiren konumda olmayı, bu farklılığını kurmuş olduğu kalite Yönetim Sistemine entegre etmeyi,
 • Müşteriden gelen her geri bildirimin ele alınması, incelenmesi değerlendirilmesi için eğitimler vererek, kurduğu Baymak Akademi ile uzman kadrolar oluşturmayı ve yurdumuzda eksikliği oldukça hissedilen vasıfsız işgücünü eğitip kalifiye hale getirerek bu konuda diğer kuruluşlara önderlik etmeyi,
 • 7/24 Çağrı Merkezi hizmetimiz ve geniş servis ağımız ile 7 gün 24 saat boyunca tüketicinin ihtiyacını en kısa süre içinde karşılamayı,
 • Müşteri şikâyetlerini sistematik olarak takip ederek en hızlı şekilde sonuçlandırmayı ve müşteriye zamanında doğru bilgilendirme yapmayı,
 • Müşterilerimize ait kişisel verilerin, müşteri onayı olmadan 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşılmayacağını,
 • Belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli olan tüm bilgi ve kaynakları sağlayarak sürekli iyileştirme yaklaşımı ile tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini taahhüt ederiz.


BAYMAK KALİTE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ
KALİTEVEMÜŞTERİMEMNUNİYETİPOLİTİKAMIZ
01.

KALİTE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, konulan hedefleri destekler doğrultuda oluşturulmuş olup sürekli iyileştirilmesi ve denetlenmesi sağlanmaktadır.

BAYMAK KALİTE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ
02.

ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKALARIMIZ

Baymak, yeni nesillere daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakabilmek için ürettiği ürünlerin tasarımından, bertarafına kadar geçen süreçte, sağladığı hizmetler ile birlikte, tüm değer zincirimizde çevre ve enerji performansımızı artırmaya ilişkin olarak;

 • Sıfır atık yaklaşımı ile atıkların oluşumunu engellemeyi, proses gereği oluşan atıkların ise kaynağında ayrıştırılarak geri kazanımını ve çevreye duyarlı yöntemler kullanılarak bertarafını sağlamayı,
 • Üretim ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon salınımının azaltılması için önlemler almayı,
 • Son teknolojik gelişmeleri de takip ederek, faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkilerimizi ve çevre kirliliğini önlemek için çalışmalarda bulunmayı ve enerji verimliliğimizi arttırmayı,
 • Daha az hammadde ve doğal kaynak kullanarak sürdürülebilir bir dünya için katkı sağlamayı,
 • Enerji performansımızı arttırmak için, enerji verimli ürün ve hizmetleri tedarik etmeyi ve tasarım aşamasından başlayarak enerji verimliliğini dikkate almayı,
 • Çalışan ve diğer paydaşlarımızın çevre bilincini ve enerji verimliliği farkındalığını arttırmayı,
 • Çevre ve Enerji yönetim süreçleriyle ilgili bilginin kurum içinde ve dışındaki tüm paydaşlar ile paylaşımını garanti altına almayı,
 • Faaliyet gösterdiğimiz ulusal ve uluslararası coğrafyalarda, Çevre ve Enerji verimliliği kapsamında uygulanabilir tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Çevre ve Enerji yönetim sistemleri kapsamında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli olan tüm bilgi ve kaynakları sağlayarak performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.


BAYMAK ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKALARIMIZ
ÇEVREVEENERJİPOLİTİKALARIMIZ
BAYMAK ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKALARIMIZ
02.

ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKALARIMIZ

Baymak, yeni nesillere daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakabilmek için ürettiği ürünlerin tasarımından, bertarafına kadar geçen süreçte, sağladığı hizmetler ile birlikte, tüm değer zincirimizde çevre ve enerji performansımızı artırmayı kendine ilke edinmiştir.

3.

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Baymak, insana ve çevreye olan hassasiyeti ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmayı ilke edinmiştir.

 • İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için mümkün olan en ideal çalışma koşullarını hazırlamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği risklerimizi azaltmak ve faaliyetlerimizden doğabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak için gerekli tüm tedbirleri almayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerimizi yürütürken ilgili tüm yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda tüm çalışanlarımızı olduğu gibi paydaşlarımızı da bilinçlendirmeyi ve onları teşvik etmeyi,
 • Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki faaliyetlerimize katılımını ve ilgili tüm durumlarda onlara danışılmasını sağlamayı,
 • Kuruluşumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için tüm yeniliklerin takibini yapmayı, gerekli olan tüm bilgi ve kaynağı sağlamayı taahhüt ederiz.


BAYMAK İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ
İŞSAĞLIĞIGÜVENLİĞİ
3.

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Baymak, insana ve çevreye olan hassasiyeti ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmayı ilke edinmiştir.

BAYMAK İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

DESTEK HATTI

sticky-logo