ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKASI

Baymak, yeni nesillere daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakabilmek için çevreye ve enerji kaynaklarına duyarlı bir yaklaşımı kendine ilke edinmiştir.

  • Faaliyetlerimizi yürütürken oluşabilecek çevre kirliliğini mümkün olabilecek en üst seviyede önlemeyi ve karbon salınımını azaltmaya yönelik çalışmalarda bulunmayı,
  • Son teknolojik gelişmeleri takip ederek; proseslerimizde daha az hammadde kullanımı ile doğal kaynak tüketmemizi azaltacak ve enerjiyi daha verimli kullanmamızı sağlayacak tasarımlar yapmayı,
  • Sıfır atık yönetimini benimseyerek, atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanımını ve çevreye duyarlı yöntemler kullanılarak bertarafını sağlamayı,
  • Ürün ve hizmet tedarikinde, çevreye etkisi bakımından geri dönüşebilir, enerji performansına etkisi bakımından da enerji verimliliği sağlayacak ürün ve hizmetleri tercih edeceğimizi,
  • Ürünlerimizin tasarımından bertarafına kadar geçen süreçte çevresel ektiler, enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartları ve diğer şartları karşılamayı,
  • Çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanımı konularında, tüm çalışanlarımızı olduğu gibi paydaşlarımızı da bilinçlendirmeyi ve onları teşvik etmeyi,
  • Kuruluşumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda, Çevre ve Enerji yönetim sistemlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve performansının arttırılarak sürekli iyileştirilmesi için tüm yeniliklerin takibini yapmayı, gerekli olan tüm bilgi ve kaynağı sağlamayı taahhüt ederiz.