ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKALARIMIZ

Baymak, yeni nesillere daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakabilmek için ürettiği ürünlerin tasarımından, bertarafına kadar geçen süreçte; çevre ve enerji ile ilgili uymakla yükümlü olduğumuz uygulanabilir yasal ve diğer şartlara uyarak;

  • Çevreye olan duyarlılığımızdan ödün vermeden çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalarda bulunmayı ve enerji performansımızı sürekli arttırmayı,
  • Son teknolojik gelişmeleri de takip ederek; üretimde enerji verimliliğini sağlamayı, daha az hammadde ve doğal kaynak tüketmeyi ve enerji verimli ürünler üretmeyi sağlayacak tasarım ve yatırımlar yapmayı,
  • Çevre bilincinin ve enerji verimliliği farkındalığının artırılması amacı ile eğitimler düzenlemeyi,
  • Geri dönüştürülebilir, enerji verimliliği sağlayan ürünleri / hizmetleri satın almayı ve üretmeyi,
  • Sıfır atık yönetimini benimseyerek, atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanımını ve çevreye duyarlı yöntemler kullanılarak bertarafını sağlamayı,
  • Üretimden ve düzenli faaliyetlerden kaynaklanan karbon salınımının azaltılması için önlemler almayı,
  • Çevre ve Enerji yönetim süreçleriyle ilgili bilginin kurum içinde ve dışında tüm paydaşlar ile paylaşımını garanti altına almayı,
  • Çevre ve Enerji yönetim sistemleri kapsamında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli olan tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.