01. DEĞERLERİMİZ

BAYMAK'TA KARİYER

DEĞERLERİMİZ
01.

DEĞERLERİMİZ

Baymak olarak kurulduğumuz günden bu yana Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren, yeni başarılar elde eden bir marka olmanın yanı sıra her zaman daha iyiye ulaşmak ve müşterilerine hak ettikleri ayrıcalıklı hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız arasında başta adil olma duygusuyla karşılıklı anlayış, hoşgörü, birlik ve beraberlik değerleri ile ortak hedeflerimizde başarıya ulaşmaktan vazgeçmiyoruz. Kurum içinde yer alan çalışanlardan beklediğimiz yaratıcılık, sorumluluk ve mükemmele ulaşma değerlerimiz ise çalışma sırasında yol gösterici oluyor.

BAYMAK DEĞERLERİMİZ
İKPOLİTİKALARI
BAYMAK İK POLİTİKALARI
02.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI

Müşterilerimize her zaman en iyi kalitede ürün ve hizmet sunmayı hedeflerken, bu doğrultuda en önemli gücün kurumun değerlerine önem veren, işini ilk günkü tutkuyla yapan ve ekip çalışmasını iş hayatının vazgeçilmezi haline getiren çalışanlar olduğuna inanıyoruz. Bu inançla çıktığımız yolda İnsan Kaynakları politikalarımızda başarı potansiyeli yüksek olan, farklı yetenek ve bilgiye sahip insanları Baymak çatısı altında başarıya ulaşmak için bir araya getiriyoruz.

Kurumumuza katılan çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, iş ortamında ihtiyaç duydukları çalışma motivasyonunun en üst seviyede tutulması ve Baymak’ın stratejik hedeflerine ulaşması için bilgi ve yetenekleri ile katkı sağlamalarını hedefliyoruz. Bu kapsamda İnsan Kaynakları uygulamalarımızın esasları arasında çalışanların kariyer planlamaları ve eğitimlerinin desteklenmesine de önem veriyoruz.

BAYMAK İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI
03.

İŞE ALIM SÜRECİ

Baymak tarafından işe alımı gerçekleşecek adaylarda aranan en önemli özellik, kurumumuzun stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak bireysel yetkinliğe sahip olmalarıdır. İşe alım sürecinde sadece bilgi ve yetkinlik değil, aynı zamanda kurumun değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi ve gelişime her daim açık adaylar arasından seçim yapılmaktadır. Bu süreç, yetkinlik bazlı mülakatlar ve yetkinlik envanterleri başlar ardından değerlendirilen adaylara referans araştırması yapılması ve ücret teklifi sunulması ile sonlanır.Bu sürecin sonunda pozsiyona uygun olan aday Baymak ailesinin bir parçası haline gelir.

İşe alım sürecinde mevcut olan pozisyonlara göre adaylarda aranan yetkinlikler değişmekle birikte temel olarak aranan yetkinlikler ;

  • Takım Çalışması
  • İletişim
  • İşbirliği
  • İnovasyon
  • Müşteri Odaklılık
  • Stratejik Odaklılık
  • Girişimcilik

Baymak’ta yeni bir kariyer yakalamak ve aramıza katılmak için başvurularınızı www.baymak.com.tr/kariyer ya da online kariyer portallarında (kariyer.net) yer alan iş ilanları üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Gerçekleştirdiğimiz işe alım süreçlerinde boş pozisyonlarımız için önceliği pozisyona uygun olan Baymak çalışanlarına veriyoruz. Belirli bir süre deneyimi gerektiren pozisyonlar için açılan başvurularda sağladığımız bu öncelik , çalışanlarımızın kariyer gelişim ve planlamalarında etkin bir şekilde rol oynayarak, yeni fırsatlar yakalamasına imkân sunuyor.

BAYMAK UYGULAMALAR VE SÜREÇLER

PERFORMANS YÖNETİMİ VE MOTİVASYON

Baymak’ın, kurum içi performans yönetiminde yıl içerisinde belirlediği hedefler, hedeflerin takibi ve bu hedeflerin ara ve dönem sonu değerlendirmeleri yer alıyor. Performans yönetimimizde yönetici geliştirme programlarıyla yönetici ve yönetici adaylarımızın liderlik ve yönetim becerilerine destek olurken, çalışanların en üst seviyedeki performanslarına ulaşmayı hedefliyoruz.

Gerçekleşen performans yönetimimizde tüm çalışanlarımız, kişisel ve mesleki gelişmelerine göre hazırlanan kariyer haritaları doğrultusunda takip ediliyor. Bu çalışma kapsamında çalışanlara yetkinliklerine göre kariyer imkânı tanınırken, çalışanların yıl içerisinde belirledikleri hedefler yıl boyunca izleniyor. Değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç durumunda ise iyileştirici önlemler gerçekleştiriliyor.

Performans yönetiminin yanı sıra kurum içi motivasyona da önem veren Baymak, çalışanların katılımı ile gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk programlarında iş dışında bir aile kültürünün oluşmasını hedefliyor.

Baymak’ın performans yönetimi ve motivasyon çalışmalarıyla, temel ve stratejik hedefler tüm çalışan birimlere ulaşırken, çalışanların başarıları da ödüllendiriliyor. Performans yönetimi, çalışanların hem bireysel hem de şirket içindeki gelişimlerinin sürdürülebilir başarıya ulaşmasına destek oluyor.

BAYMAK PERFORMANS YÖNETİMİ VE MOTİVASYON
03.

ÜCRET YÖNETİMİ

Yapılan iş değerlemeler sonrasında pozisyonlar bazında ücret uygulamaları işe girişte adaylara sunulmaktadır.

Beyaz yaka pozisyonlar için performans yönetimi kapsamında yıllık olarak değerlendirilerek, her yıl ocak ayında ilgili zam oranları belirlenmekte ve çalışanları tebliğ edilmektedir.

Kurumumuz ayrıca, MESS işveren sendikası üyesi konumundadır. MESS ile yetkili işçi sendikası arasında mutabakat sağlanan Toplu İş Sözleşmeleri maddeleri doğrultusunda, mavi yakalı çalışanların ücret baremleri belirlenmekte ve çalışanların performans göstergeleri ile birlikte toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda ücret zamları uygulamaktadır.

BAYMAK ÜCRET YÖNETİMİ
UYGULAMALAR VE SÜREÇLER
03.

UYGULAMALAR VE SÜREÇLER

BAYMAK UYGULAMALAR VE SÜREÇLER

İŞE ALIM SÜRECİ

Baymak tarafından işe alımı gerçekleşecek adaylarda aranan en önemli özellik, kurumumuzun stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak bireysel yetkinliğe sahip olmalarıdır. İşe alım sürecinde sadece bilgi ve yetkinlik değil, aynı zamanda kurumun değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi ve gelişime her daim açık adaylar arasından seçim yapılmaktadır. Bu süreç, yetkinlik bazlı mülakatlar ve yetkinlik envanterleri başlar ardından değerlendirilen adaylara referans araştırması yapılması ve ücret teklifi sunulması ile sonlanır.Bu sürecin sonunda pozisyona uygun olan aday Baymak ailesinin bir parçası haline gelir.

06.

PERFORMANS YÖNETİMİ VE MOTİVASYON

Baymak’ın, kurum içi performans yönetiminde yıl içerisinde belirlediği hedefler, hedeflerin takibi ve bu hedeflerin ara ve dönem sonu değerlendirmeleri yer alıyor. Performans yönetimimizde yönetici geliştirme programlarıyla yönetici ve yönetici adaylarımızın liderlik ve yönetim becerilerine destek olurken, çalışanların en üst seviyedeki performanslarına ulaşmayı hedefliyoruz.

Gerçekleşen performans yönetimimizde tüm çalışanlarımız, kişisel ve mesleki gelişmelerine göre hazırlanan kariyer haritaları doğrultusunda takip ediliyor. Bu çalışma kapsamında çalışanlara yetkinliklerine göre kariyer imkânı tanınırken, çalışanların yıl içerisinde belirledikleri hedefler yıl boyunca izleniyor. Değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç durumunda ise iyileştirici önlemler gerçekleştiriliyor.

Performans yönetiminin yanı sıra kurum içi motivasyona da önem veren Baymak, çalışanların katılımı ile gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk programlarında iş dışında bir aile kültürünün oluşmasını hedefliyor.

Baymak’ın performans yönetimi ve motivasyon çalışmalarıyla, temel ve stratejik hedefler tüm çalışan birimlere ulaşırken, çalışanların başarıları da ödüllendiriliyor. Performans yönetimi, çalışanların hem bireysel hem de şirket içindeki gelişimlerinin sürdürülebilir başarıya ulaşmasına destek oluyor.

BAYMAK PERFORMANS YÖNETİMİ VE MOTİVASYON

EĞİTİM VE GELİŞİM

Çalışanların teknik ve yönetsel yetkinliklerini arttırmak için kurum bünyesinde işe alınan her çalışan için, işbaşı eğitim programları ve oryantasyon eğitimleri düzenliyoruz. Bu eğitimlerle personellerin adaptasyon sürecini daha verimli ve efektif bir şekilde yürütüyoruz.

Eğitim planlarımızı personelimizin görev aldıkları pozisyonun ihtiyaçlarına göre hazırlıyoruz. Yıllık olarak planlanan eğitim programlarımızda; çalışanların faaliyet alanlarına yönelik mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçları belirleniyor.

Bunların yanı sıra Genel Müdürlük binamızda bulunan Baymak Akademi bünyesinde üretimden pazarlamaya ihtiyaç duyulan her çeşit ilave eğitimin düzenlenmesini sağlıyor, sektörümüzde yaşanan teknik ve teknolojik gelişmeler başta olmak üzere tüm gelişmelere uygun eğitimleri uygulamaya alıyoruz.

BAYMAK EĞİTİM VE GELİŞİM
BAYMAK EĞİTİM VE GELİŞİM

PERFORMANS YÖNETİMİ VE MOTİVASYON

Baymak’ın, kurum içi performans yönetiminde yıl içerisinde belirlediği hedefler, hedeflerin takibi ve bu hedeflerin ara ve dönem sonu değerlendirmeleri yer alıyor. Performans yönetimimizde yönetici geliştirme programlarıyla yönetici ve yönetici adaylarımızın liderlik ve yönetim becerilerine destek olurken, çalışanların en üst seviyedeki performanslarına ulaşmayı hedefliyoruz.

ÜCRET YÖNETİMİ

Baymak ücret yönetimi sistemi şirket içi dengeler, piyasa koşulları, çalışan performansı , pozisyon nitelikleri ve gerekliliklerine göre belirlenmektedir. Bu kapsamda ücret uygulamaları iş görüşmelerinin ardından, işe giriş sırasında adaylarla paylaşılır.

BAYMAK ÜCRET YÖNETİMİ
BAYMAK SOSYAL HAKLAR

SOSYAL HAKLAR

Kurumumuz çalışanlarına, sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya ve kendilerine daha iyi bir iş ve yaşam standardı sağlamaya yönelik sosyal haklar sunulmaktadır.

04.

İLANLARIMIZ

05.

STAJ BAŞVURU
FORMU

DESTEK HATTI

sticky-logo