KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Baymak olarak tüm faaliyetlerimizi ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetiriz ve bu faaliyetlerde her zaman toplumumuzun gelişimine katkıda bulunmayı hedefleriz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz.

Sosyal sorumluluk yaklaşımımızı aşağıdaki şekilde tanımlarız ve başta çalışanlarımız olmak üzere tüm projelerimizde uygulamayı hedefleriz.

Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz. İşbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız. Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir. Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz. Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Şirketimiz, faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.

‘Enerjide Söz Çocukların’

Çocuklarımıza sürdürülebilir bir gelecek bırakmak için sadece üretim, teknoloji veya inovasyonun yeterli olmadığını hep biliyorduk.

Gelecekte söz sahibi olacak çocuklarımızı enerji ve dünyanın kaynakları hakkında bilinçlendirerek onların geleceğe umutla bakmasını sağlamak sürdürülebilir bir dünya için yapılacak en değerli katkı diye düşündük.

Bu kapsamda İnformel Eğitim-Çocuk (İnformel Eğitim-çocukistanbul) iş birliği ile santralistanbul Enerji Müzesi’nde enerji temalı eğitimlere destek olma kararı aldık. Baymak desteği sayesinde devlet okullarında okuyan öğrenciler eğitimlere ücretsiz olarak katılım gösterebiliyor.


Baymak olarak tüm faaliyetlerimizi ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetiriz ve bu faaliyetlerde her zaman toplumumuzun gelişimine katkıda bulunmayı hedefleriz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz.
Sosyal sorumluluk yaklaşımımızı aşağıdaki şekilde tanımlarız ve başta çalışanlarımız olmak üzere tüm projelerimizde uygulamayı hedefleriz.

Eğitim dönemi süresince devlet okullarında okuyan öğrencilerin ücretsiz katılım sağlayabileceği program, enerji kaynakları konusunda farkındalık ve bilinç oluşturulmasını hedefliyor. Yaş grubu özelliklerine göre (3-6, 7-12 ve 13-15 yaş grubu) interaktif yöntemler ve grup çalışmaları ile tasarlanan programda, eğitimler hafta içi 2 saat süreyle gerçekleştiriliyor. Enerji eğitim programının içeriği çocukları enerji tasarrufu, enerji verimliliği, alternatif enerji kaynakları, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik kavramları ile tanıştırmayı kapsıyor.

2017-2019 eğitim ve öğretim yıllarında yaklaşık 14 bin öğrencimiz enerji kaynaklarının verimli kullanımı, iklim değişikliği gibi yeni nesillerimizin hayatını fazlasıyla etkileyebilecek birbirinden önemli konuları öğrenmiş olacak. Programa katılan öğrenci ve öğretmenlere eğitimin içeriğini ve programı değerlendirme sansı da veriliyor. Bu değerlendirme sonuçlarına göre programın, enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaşam içinde anlamı ve yeri, enerji tasarrufu ve verimliliğinin önemi, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği gibi güncel sorunlarla çocukların erken yaşta tanışmaları konusunda somut ve belirgin ölçüde dönüştürücü bir rol oynadığı görülüyor. Geleceğin karar vericilerinin temiz enerji ve tasarruf konusunda bilinçlenmesinin öneminin farkında olan Baymak, ilerleyen dönemlerde de Enerji Eğitim Programı’na destek vermeye devam edecek.

DESTEK HATTI

sticky-logo