İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Baymak, insana ve çevreye olan hassasiyeti ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmayı ilke edinmiştir.

  • İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için mümkün olan en ideal çalışma koşullarını hazırlamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği risklerimizi azaltmak ve faaliyetlerimizden doğabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak için gerekli tüm tedbirleri almayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerimizi yürütürken ilgili tüm yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda tüm çalışanlarımızı olduğu gibi paydaşlarımızı da bilinçlendirmeyi ve onları teşvik etmeyi,
  • Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki faaliyetlerimize katılımını ve ilgili tüm durumlarda onlara danışılmasını sağlamayı,
  • Kuruluşumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için tüm yeniliklerin takibini yapmayı, gerekli olan tüm bilgi ve kaynağı sağlamayı taahhüt ederiz.