İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

Baymak, insana ve çevreye olan hassasiyeti ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmayı ilke edinmiştir.

  • Son teknolojik gelişmeleri de takip ederek iş kazası ve meslek hastalığına neden olabilecek tehlikeli durum ve davranışların mevcut ve olası risklerini tespit ederek ortadan kaldırmayı, bu amaçla her türlü tedbiri almayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri kapsamındaki uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda tüm çalışanlara eğitim verilmesini ve paydaşlarımızın bilinçlendirilmesini sağlamayı,
  • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefi doğrultusunda gerekli önlemleri alarak verimliliğimizi artırmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli olan tüm bilgi ve kaynakları sağlayarak, sistemin sürdürülebilir olmasını sağlamayı ve sürekli iyileşmeyi taahhüt ederiz.