------------- MAIN ----------------- -->

Ekonomik kalkınma ve karbon salımı arasında ilişkiyi değiştirmeyi ve iklim değişikliği ile mücadelede somut adımlar atmayı hedefleyen bir modeldir.