------------- MAIN ----------------- -->

Organizasyonel verimlilik ve etkinlik hedefi ile az sayıda yönetim katmanına sahip organizasyondur. Düz organizasyonlar esnek ve ekip temelli bir yaklaşım kullanır.