------------- MAIN ----------------- -->

    Yüksek kaliteli bir enerji kaynağını daha düşük bir enerji kaynağına dönüştürerek kendini idame ettiren organizma, insan veya endüstri.