------------- MAIN ----------------- -->

Teşvik Temelli Rehabilitasyon Ekonomisi

    İnsan faaliyetleri nedeniyle tahrip edilen yaşam alanlarının rehabilitasyonu ve korunması için teşvik olarak karbon kredileri, hibeler, sübvansiyonlar, uzmanlık sağlayan bir dizi ekonomik politikalardır.