------------- MAIN ----------------- -->

2030’a kadar herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak.


Her yıl 800 binden fazla insan doğrudan güvenli olmayan su, yetersiz sanitasyon ve kötü hijyen uygulamalarına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.


Hedef; 2030’a kadar herkesin güvenilir ve erişilebilir içme suyuna evrensel ve eşit biçimde erişimini güvence altına almak.


NASIL? Kirliliği azaltarak, çöp boşaltmayı ortadan kaldırarak, zararlı kimyasalların ve maddelerin salınımını en aza indirgeyerek, arıtılmamış atık su oranını yarıya indirerek ve geri dönüşümü ve güvenli tekrar kullanımı küresel olarak ciddi ölçüde artırarak su kalitesinin yükseltilmesi.

DESTEK HATTI

sticky-logo