------------- MAIN ----------------- -->

Üretim kapasitesini düşürmeden kirliliği önlemeyi, enerji, su ve malzeme kaynaklarının kullanımını azaltmayı ve atıkları en aza indirmeyi temel alan üretim modeli.