------------- MAIN ----------------- -->

İçinde, tüketici yerine “türetici”nin yer aldığı ve tüketilen mevcut sistemin yerine ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim ve hizmetlerin bulunduğu, iyilik ve güvene dayalı, ekolojik ve sosyal etkilerin en aza indirildiği döngüsel bir ekonomik sistem. Bu ekonomik sistemde döngüsel tedarik ağlarıyla içeriye giren sermayenin, döngünün dışına çıkması en aza indirilir. Atık üretimine, ekoloji üzerinde olumsuz etkilere ve sosyal sömürüye izin verilmez.

DESTEK HATTI

sticky-logo