------------- MAIN ----------------- -->

    Ürünün müşteriden geri alınması ve yeniden kullanılabilir veya yeniden satılabilir hale getirilmesi süreci. Geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi farklı faaliyetleri içeren süreç, çevresel sürdürülebilirlik sağlar.