------------- MAIN ----------------- -->

Sanayi sektöründe işlenerek veya tüketilerek kullanılmış olan maddelerden arta kalan, zaman içinde herhangi bir biçimde işlenemeyen, tüketilemeyen metaller, makinelerden arta kalan yağlar, cüruf ve maden atıklarına verilen isim.