------------- MAIN ----------------- -->

Herhangi bir enerji dönüşümünden henüz geçmemiş enerji türü. Birincil enerji kavramı yenilenemez ve yenilenebilir enerjiyi kapsar. Birincil enerji, enerji dönüşüm yöntemleriyle daha kullanılmaya elverişli enerji biçimlerine çevrilir (Örnek: Elektrik enerjisi, akaryakıt vs.)