------------- MAIN ----------------- -->

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak.


Dünya genelinde 5 milyardan fazla insan, gündelik hayatında adalete erişim sağlayamıyor.


Hedef; Sürdürülebilir kalkınma için barışcıl ve kapsayıcı toplumları teşvik etmek, herkes için adalete erişim sağlamak ve her düzeyde etkin, sorumlu ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak.


NASIL? Adalete erişimde süreçlerin hızlandırılması; suçun önlenmesi konusuna odaklanılması, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele edilmesi; kapsayıcı, katılımcı karar verme mekanizmalarının oluşturulması.

DESTEK HATTI

sticky-logo