------------- MAIN ----------------- -->

"Amaç odaklı" olmak ve sadece hissedarların değil, aynı zamanda çalışanların, toplumun ve çevrenin çıkarları doğrultusunda faaliyet göstermek üzere tasarlanmış bir şirket türüdür. “Sadece dünyanın en iyisi olmayı değil, dünya için en iyi olmayı” amaçlayan bu şirketler, küresel ekonomiyi herkes için değer yaratacak biçimde şekillendirmeyi amaçlıyor.