------------- MAIN ----------------- -->

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, insanlık için kritik öneme sahip ve 5P (People-İnsan, Planet-Yerküre, Prosperity-Refah, Peace-Barış, Partnership-Ortaklık) olarak tanımlanan çekirdek ilkeler etrafında şekillenmiştir.