------------- MAIN ----------------- -->
Emisyonların azaltılmasına yönelik hedefler, Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak iklim biliminin gerekli gördüğü hedeflerle uyumluysa, bu hedefler 'bilime dayalı' olarak kabul edilir. Bu hedefler, işletmeler tarafından sera gazı emisyonlarını azaltmak için net bir yol haritası oluşturmak üzere geliştirilir.

DESTEK HATTI

sticky-logo