------------- MAIN ----------------- -->

1992 BM Rio Zirvesi’nde biyolojik çeşitliliğin mevcut ve gelecek nesillerin yararına korunmasını ve sürdürülebilir şekilde kullanılması hedefiyle imzaya açılan sözleşme, 1993 yılında yürürlüğe girmiştir.

DESTEK HATTI

sticky-logo