------------- MAIN ----------------- -->

Yatırımcı, yüklenici ve tasarım ekibinin koordineli bir şekilde çalışması ile binaların enerji ve çevre performansında iyileştirmeler yapmayı amaçlayan süreç odaklı bir yöntem olarak tanımladır. Genellikle yeşil bina sertifika alım sürecinde uygulanır.