------------- MAIN ----------------- -->

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)

Küresel ısınmaya yönelik hükümetler arası ilk sözleşme olan BMİDÇS, 1992 yılında Rio’da gerçekleştirilen Yeryüzü Zirvesi’nde imzaya açıldı. 1994 yılında yürürlüğe giren BMİDÇS’ye Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 197 ülke taraf. Sözleşme; insan kaynaklı çevresel kirliliklerin iklim üzerinde tehlikeli etkileri olduğunu kabul ederek atmosferdeki sera gazı oranlarını düşürmeyi ve bu gazların olumsuz etkilerini en aza indirerek belli bir seviyede tutmayı amaçlıyor.

DESTEK HATTI

sticky-logo