------------- MAIN ----------------- -->

Birleşmiş Milletler tarafından 1987 yılında yayınlanan rapor, sürdürülebilir kalkınma teriminin ilk kez kullanıldığı rapor olarak tarihe geçti. Raporda sürdürülebilir kalkınma, “Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma” olarak tanımlandı.