------------- MAIN ----------------- -->

İnsanlara ve çevreye fayda sağlamayı amaçlayan kapitalizm türü.