------------- MAIN ----------------- -->
Biyokütlenin kimyasal ve/veya biyolojik olarak işlenmesiyle üretilen yakıt.