------------- MAIN ----------------- -->
Bitki ve hayvanlardan elde edilen yenilenebilir ve fosilleşmemiş organik madde. Bu maddenin farklı yöntemler ile işlenmesi sonucunda üretilen enerjiye biyokütle enerjisi adı verilir.