------------- MAIN ----------------- -->

İnsanlara doğal çevre ve sağlıklı ekosistemler tarafından sunulan çeşitli faydaları temsil eder. Tarımsal, orman, otlak ve su ekosistemleri bunlara örnek gösterilebilir.