------------- MAIN ----------------- -->

Mahalle ölçeğinde yenileyici kentsel gelişime odaklanan işbirlikçi bir planlama yaklaşımıdır.