------------- MAIN ----------------- -->

2030’a kadar herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak.


Petrol hala dünyanın enerji tüketiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.


Hedef; 2030’a kadar uygun fiyatlı, sürdürülebilir, güvenilir ve modern enerji hizmetlerine evrensel erişimi sağlamak.


NASIL? Yenilenebilir enerji santrallerinin şebeke bağlantı işlemlerinin kolaylaştırılması, temiz enerji kaynaklarının ısınma ve ulaştırma gibi alanlarda kullanımının teşvik edilmesi, sanayi tesislerinde ve binalarda enerji tüketiminin optimize edilmesine yönelik programlar yürütülmesi.

DESTEK HATTI

sticky-logo