------------- MAIN ----------------- -->

Bir ülkenin veya bölgenin ekolojik ayak izinin o bölgenin ekolojik kapasitesini aştığı miktarı yansıtır.