------------- MAIN ----------------- -->

Enerjinin sürekli kullanılabilirliğini sağlamak için enerji israfının önlenmesi. Enerjiyi en düşük ihtiyaçta en verimli şekilde kullanmak.