------------- MAIN ----------------- -->

Bir işletmeyi pazarda var eden, o işletmenin rekabet gücünü belirleyen ve değerini yükselten tüm kaynakları ifade eder. “Değere dönüştürülebilen bilgi” olarak tanımlanır.