------------- MAIN ----------------- -->

AB Çevre Koruma Müdürlüğü'nün kurduğu Eko-İnovasyon Gözlemevi tarafından oluşturulan Eco-IS endeksi, 2010 yılından itibaren AB üyesi ülkelerin karşılaştırmalı olarak eko-inovasyon kapasitelerini ölçüyor.