------------- MAIN ----------------- -->

ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim), bir kuruluşun sürdürülebilirliğini değerlendiren bir çerçevedir. Bir yatırımın performansı üzerinde önemli etkileri bulunabilecek çevresel, sosyal ve yönetişimsel uygulamaları ifade eder.

Sermaye piyasaları, kuruluşları değerlendirmek ve gelecekteki finansal performansı belirlemek için ESG’yi kullanır. ESG; etik, sürdürülebilir ve kurumsal yönetişim, finansal olmayan performans göstergeleri olarak kabul edilir ve bir şirketin karbon ayak izi gibi etkisini yönetmek için hesap verebilirliği sağlar.

DESTEK HATTI

sticky-logo