------------- MAIN ----------------- -->

Toprağın rüzgâr, yağış, sel veya akarsu gibi dış etkenler tarafından taşındığı jeolojik süreç.