------------- MAIN ----------------- -->

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, refahın her yönünü kapsayan; yoksulluğu sona erdirmeyi, dünyayı korumayı ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak amacını taşıyan evrensel bir eylem çağrısıdır. Bu amaçlar 2030 yılı hedef alınarak ortaya konmuştur. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler 2020 yılında, 2030’a geri sayımı başlatarak Eylem Onyılı’nı ilan etmiştir.