------------- MAIN ----------------- -->

Ürün geliştirme özelinde firmaların çevreye katkı performanslarını içeren tanım. Üretimde ham madde kullanımın azaltılması, atık azaltılması, çevreye duyarlı tasarım gibi uygulamaları kapsar.

DESTEK HATTI

sticky-logo