------------- MAIN ----------------- -->

Kurumların finansal performansının yanında iş modeli, stratejisi, yönetimi ve çevresel, sosyal ve ekonomik performansları arasındaki bağlantıyı tanımlayarak geleceğe dönük gelişim alanlarına yer veren kurumsal raporlama yaklaşımıdır.