------------- MAIN ----------------- -->

Bir ekosistemin var olmasını ve bütünlüğünü korumasını sağlayan fiziksel ve biyolojik süreçlerdir.