------------- MAIN ----------------- -->

Gelecek nesilleri ve insan dışındaki canlıları esas alarak, tüm vatandaşlık görev ve yükümlülüklerinin bilincinde olan bireylere denir. Ekolojik vatandaşlık, belirli bir ülkeye, ait olmaktan çok, doğal yaşamın sorumluluğunu kapsayan bir kamu bilincine sahip olmayı önerir.

DESTEK HATTI

sticky-logo