------------- MAIN ----------------- -->

Bir kişinin, topluluğun veya endüstrinin çevre üzerindeki etkisi, doğal kaynakların kullanımını sürdürmek için gereken arazi miktarı olarak ölçülür. Ekolojik ayak izi, belirli bir yaşam tarzını desteklemek için gerekli mal ve hizmetleri üretmek için gerekli çevre miktarı olarak tanımlanır.

DESTEK HATTI

sticky-logo