------------- MAIN ----------------- -->

Mal ve hizmetlerin sahiplik yerine erişim temelinde sunulduğu iş modeli. Paylaşım ekonomisi ile birlikte anılan Erişim Ekonomisi, tedarikçileri ve tüketicileri birbirine bağlamak için teknoloji platformu kullanır ve aracılara olan ihtiyacı azaltır.

DESTEK HATTI

sticky-logo